ความพึงพอใจของของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่งมาโนชน์ จิตสำโรง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit642