การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความต้องการของครูสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความต้องการของครูสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งยุพดี คารว์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit478