ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายที่ 10 สังกัดสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายที่ 10 สังกัดสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งสุพิน กงล้อม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit449