ความพึงพอใจของของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งศิรดา ศิริตัง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit396