ความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ชื่อเรื่องความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ชื่อผู้แต่งตั้ม ทองสุทธิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit322