ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร กลุ่มเครือข่ายที่ 38 สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานคร กลุ่มเครือข่ายที่ 38 สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งวันวิษา ทวีศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit312