ความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งวรุตม์ชัย นวลพลับ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit320