ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้แต่งสุทธิณี ประสพทรัพย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit320