ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งมณฑิรา มีแวว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit322