การมีส่วนร่วมของครูต่อการบริหารงานในสถานศึกษาของกลุ่มเครือข่ายที่ 32 สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของครูต่อการบริหารงานในสถานศึกษาของกลุ่มเครือข่ายที่ 32 สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งชไมพร เพียพิมเพิ่ม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit440