ความพึงพอใจของครูและบุคลากรที่ทางการศึกษามีต่อการบริหารงานโรงเรียนของผู้บริหาร โรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูและบุคลากรที่ทางการศึกษามีต่อการบริหารงานโรงเรียนของผู้บริหาร โรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งอชิรญาพร จักทอง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit2944