ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งสใบทอง สิงห์ฉลาด
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit340