ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 26 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 26 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งณิชาภา วงศาจันทร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit331