ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการบริหารทั่วไปของโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการบริหารทั่วไปของโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งฉลอง แก้วพินิจ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit351