ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนวัดสุทัศน์ สังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนวัดสุทัศน์ สังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ แสงกงพลี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit363