ความคิดเห็นของพนักงานครูที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของพนักงานครูที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ สำรำญรัมย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการบุรีรัมย์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit332