ศึกษาความพึงพอใจของครูในการพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที่ 29 สำนักงานเขตหลักสี่ สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องศึกษาความพึงพอใจของครูในการพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที่ 29 สำนักงานเขตหลักสี่ สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งรุ่งพินิจ ชิดสนิท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit361