ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในเขตห้วยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต2

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในเขตห้วยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต2
ชื่อผู้แต่งณิชาภัทร เจริญรัมย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการบุรีรัมย์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit360