ความคิดเห็นของบุคลากรครูในโรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) ที่มีต่อการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรครูในโรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) ที่มีต่อการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ นามศรีคุณ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit399