การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายที่ 29 กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่สำนักงานเขตหลักสี่ สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายที่ 29 กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่สำนักงานเขตหลักสี่ สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ เขียวหวาน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit464