ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตคุณภาพที่ 10 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตคุณภาพที่ 10 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้แต่งอัษฎาธร ธรรมธร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit330