ความพึงพอใจของครูที่มีความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเรียนร่วมอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเรียนร่วมอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ เรืองเดช
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการสุโขทัย
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit297