ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่งสุตาภัทร สุหลงเส็น
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการภูเก็ต
ปีการศึกษา2558
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit527