การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 12 สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 12 สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ สกุลโพน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit431