การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลางกลุ่มเครือข่ายที่ 28 สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลางกลุ่มเครือข่ายที่ 28 สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งฉัตรแก้ว แจภูเขียว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit707