ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ชื่อผู้แต่งศุภมิตร ศันติวิชยะ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการภูเก็ต
ปีการศึกษา2558
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit428