ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอเมืองลพบุรี

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอเมืองลพบุรี
ชื่อผู้แต่งดวงฤทัย คนไว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit435