ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนวิทยาสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนวิทยาสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งวันทนี ย่องบุตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการภูเก็ต
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit392