ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต สังกัด เทศบาลนครภูเก็ต

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต สังกัด เทศบาลนครภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งภูริช พิศาลสาคร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการภูเก็ต
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit774