ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนในกลุ่ม อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนในกลุ่ม อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ชื่อผู้แต่งยุวดี ชุรี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit453