การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเส้นขนานโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเส้นขนานโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งรัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit509