การศึกษาสภาพการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สู่การเป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สู่การเป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ชื่อผู้แต่งกัลย์ชนก น้ำพี้
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit418