การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้แต่งพระมหาพิเชษฐ์ คำงาม
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit5257