การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 ที่ได้รับวิธีการสอนด้วยเทคนิค KWL กับ วิธีการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 ที่ได้รับวิธีการสอนด้วยเทคนิค KWL กับ วิธีการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งปิยาภรณ์ จิตรเจริญ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit540