การเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นปีที่ 2 ระหว่างการสอนโดยใช้เทคนิค KWL และวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นปีที่ 2 ระหว่างการสอนโดยใช้เทคนิค KWL และวิธีสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งกฤติยา สุภาพงศ์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit592