การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนโดยวิธี SQ4R และวิธีปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนโดยวิธี SQ4R และวิธีปกติ
ชื่อผู้แต่งกมลชนก แจ่มจำรัส
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit792