การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยเรื่องเงาะป่า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 กับแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยเรื่องเงาะป่า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 กับแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งวรินทร์ทิพย์ เหล็กเมฆ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit542