การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในสำนักงานเขตจตุจักร สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในสำนักงานเขตจตุจักร สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งสำเนียง พุทธมา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit635