การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสำนักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสำนักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งอัมภาพร ราชนิแพน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit623