ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ
ชื่อผู้แต่งอนุภัทร แซ่ชั้น
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit658