การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยวิธีสอนตามรูปแบบการสอนบูรณาการกับกลุ่มที่เรียนโดยวิธีสอนปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยวิธีสอนตามรูปแบบการสอนบูรณาการกับกลุ่มที่เรียนโดยวิธีสอนปกติ
ชื่อผู้แต่งณัฐพล ธรรมมาวิวัฒน์
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit466