การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่งพชร ประปุนไร่
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit531