การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการและการแก้อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยแบบฝึกทักษะ

ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการและการแก้อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยแบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่งสุนทร พวงเขียว
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit793