การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอนคาวิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอนคาวิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ชื่อผู้แต่งดารณี ศรีสุข
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit978