ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การชั่ง ด้วยแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ชื่อเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การชั่ง ด้วยแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ชื่อผู้แต่งกันยรัตน์ ระโหฐาน
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit482