การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมบัติของจำนวนนับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่จัดกิจกรรมด้วยแบบฝึกทักษะ

ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมบัติของจำนวนนับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่จัดกิจกรรมด้วยแบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้แต่งณัฐพล คำปัน
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit501