การมีส่วนร่วมของครูในการวางแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญสองพี่น้อง ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2

ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของครูในการวางแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนกลุ่มหัวโพธิ์ศรีสำราญสองพี่น้อง ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2
ชื่อผู้แต่งณิติยา พรมดี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกาญจนบุรี
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit418