การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริงสาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริงสาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้แต่งปิยะนุช บุตรมาตย์
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit539