การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่

ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่
ชื่อผู้แต่งปองกานต์ ฟักศรี
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit686