การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ กับการสอนปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ กับการสอนปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
ชื่อผู้แต่งรุ้งกาญจน์ แสงจรัสวงษ์
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2561
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit443